Wij bikkelen voor een goed doel!

Doe mee(r) met sport!

Voor een Ander

Voor een Ander is een initiatief van Connecting People Holland bv uit Diemen in samenwerking met de stichting Presteren VooreenAnder.

Voor vragen kunt u terecht bij: info@vooreenander.nl wij doen ons best om uw vraag binnen 1 werkdag te beantwoorden.

Adres

Connecting People Holland bv t.a.v. Voor een Ander
p/a Waalbandijk 60
6669 MC Dodewaard
Tel: 06-53 850282 
e-mail: info@vooreenander.nl
KvK 71064036

Klachten kunt u met een duidelijke omschrijving van de aard van uw klacht sturen naar Info@vooreenander.nl  Klachten zonder duidelijke omschrijving en zonder volledige naam en adresgegevens kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Beheer van sponsorgelden

Donaties die via Voor een Ander gedaan worden ten gunste van een goed doel worden beheerd door de stichting Presteren Voor een Ander. Wanneer de actie is beëindigd worden de ingebrachte donaties geheel en zonder daarop kosten van enige aard op in te houden rechtstreeks uitbetaald aan het door de actievoerder gekozen goede doel.

 Het bestuur van de stichting Voor een Ander bestaat uit:

  • mw. Ericka L. Kuyters (voorzitter),
  • mw. Marion E. van der Bliek (secretaris)
  • mw. Carry Welman (penningmeester).

Stichting Presteren Voor een Ander is gevestigd:
p/a Vierhuysen 39
1111 SB Diemen
KvK: 57684685

Fiscaal nr. 85.26.90.186

 

Beleidsplan stichting Presteren Voor een Ander periode 2015-2018. 

  1. Kernprincipes en uitgangspunten. 

De stichting Presteren Voor een Ander heeft als doel om alle donaties die via één van de online “Voor een Ander” actieplatforms worden gedaan te beheren  en na afloop van de actie rechtstreeks uit te betalen aan het via de actie begunstigde goede doel. De stichting beoogt met haar activiteiten geen winst te maken. De via het actieplatform Voor een Ander ingebrachte donaties worden geheel en zonder inhouding van kosten uitbetaald aan het door de actievoerder zelf gekozen begunstigde goede doel.

 Wanneer er bij het beëindigen van de activiteiten van de stichting sprake is van een batig saldo zal het bestuur  een keuze maken uit 1 of meerdere van de tijdens het bestaan van de stichting begunstigde goede doelen en het volledige saldo hieraan uitbetalen. 

  1. Missie

Onze missie is om een bijdrage te leveren om de wereld een beetje mooier te maken door individuen in staat te stellen hun hobby of hun sport te gebruiken om fondsen te verwerven voor een zelfgekozen goed doel. 

  1. Beleid

De werkzaamheden van het bestuur van de stichting bestaan uit het beheren van de bankrekening van de stichting en het uitbetalen van binnengekomen donaties aan de diverse door de actievoerder zelf gekozen goede doelen.

Voor het beheer en de executie van het Voor een Ander actieplatform is het bestuur een samenwerking aangegaan met A&A Projecten uit Diemen. A&A Projecten zal dit zelfstandig en voor eigen rekening en risico verzorgen en heeft zich bereid verklaart hiervoor geen kosten bij de stichting in rekening te brengen. 

Werkwijze bestuur

 Het bestuur zal ten minste maandelijks op basis van de rapportage uit het Voor een Ander actieplatform betalingen uitvoeren van de in dat tijdvak afgesloten acties.  Bovendien zal het bestuur wanneer nodig periodiek maar ten minste 2x per jaar vergaderen. 

De werkzaamheden binnen het bestuur zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter;     contactpersoon inzake alle aan de stichting verbonden activiteiten.
Secretaris;    voorbereiding en verslaglegging bestuursactiviteiten.
Penningmeester; uitbetalingen aan goede doelen. (in overleg met de voorzitter)

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zal voor haar werkzaamheden geen vergoedingen ontvangen. 

Vermogen

 De stichting heeft niet als doel om vermogen te verwerven. Ingekomen donaties worden zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de actie rechtstreeks uitbetaald aan het door de actievoerder gekozen begunstigde goede doel.  

Inkomsten en uitkeringen

De inkomsten van de stichting Presteren voor een Ander bestaan uit:

  1. a) donaties tbv goede doelen als gevolg van acties derden
  2. b) directe giften tbv operationele kosten stichting

Donaties derden (a) worden in hun geheel en zonder inhouding van kosten rechtstreeks uitbetaalt aan het door de actievoerder gekozen begunstigde goede doel.

Giften (b) worden uitsluitend gebruikt ter dekking van kosten die direct verbonden zijn én noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting zoals juridisch advies, het voeren van een bankrekening en het controleren van de boekhouding door een externe partij.

Jaarverslagen:

 

Onze privacy verklaring kunt u hier downloaden;

Privacy Verklaring